สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
กลุ่มโรค: โรคทางเดินหายใจ (Airway Disease)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: โรคทางเดินหายใจ (Airway Disease)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
แน่นหน้าอก
ปอดขยายเกิน
ปอดบกพร่องเชิงอุดกั้น
เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสูง
หายใจมีเสียงหวีดหวือ
หายใจลำบากเฉียบพลัน
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กระตุ้นโลหะด้วยไฟฟ้า
ก่อให้เกิดฝุ่งผงเมล็ด
ก่อให้เกิดฝุ่นซิลเลียม
ก่อให้เกิดฝุ่นแป้ง
ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์
ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์
ก่อให้เกิดฝุ่นหรือผงพลาสติก (แผ่นกระจกทนความร้อน หรือ โพลีไวนีลคลอไรด์)
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของยางการ์ (พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง)
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของเอนไซม์ทางชีวภาพ
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพจากกระบวนการผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จาก นม ไข่ หรือ ของเหลวจากสัตว์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จากพืช
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้มาจากแมลง
ก่อให้เกิดหมอกจากของไหลที่ใช้ในงานโลหะซึ่งมีส่วนประกอบของเอทาโนลามีน
การเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
การทำเรซินโพลีเอสเตอร์เสริมแรงโดยใช้สไตรรีนด้วยระบบ "ใช้มือทา"
เกิดละอองลอยชีวภาพจากกระบวนการทำอาหารทะเล
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยสารฆ่าเชื้อหรือความร้อนสูง
ฉีดพ่นคลอโรทาโลนิล หรือเตตราเมทรีน (ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช)
ฉีดพ่นฉนวนชนิดโฟมโพลียูรีเทน
ฉีดพ่นเรซินหรือสีโพลียูริเทน ครั่ง แลกเกอร์ หรือสารชักเงา
ใช้เกลือไดอะโซเนียมในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสารหรือโพลิเมอร์
ใช้คลอรามาย-ที สำหรับการทำความสะอาด หรือการฆ่าเชื้อโรค
ใช้โครเมตหรือไดโครเมตในการพิมพ์
ใช้โครเมตหรือไดโครเมตในการฟอกหนัง
ใช้ไดไอโซไซยาเนตในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
ใช้เตตราซีนในการผลิตระเบิด
ใช้เมธาคลิเลตในการทาเล็บมือปลอม
ใช้โลหะบัดกรีที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันสน สังกะสีครอไรด์ หรือสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์
ใช้สารที่เพิ่มความแข็งอะซิริดีนที่มีหลายหน้าที่ในสี การล้าง หรือ การเคลือบอื่นๆทั้งหมด
ใช้สารประกอบอะคริเลตทางทันตกรรม
ใช้สารประกอบแอนไฮไดร์ในการผลิตเคมีภัณฑ์
ใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ หรือกลูตารัลดีไฮด์ในการพัฒนาภาพเอกซเรย์ในห้องมืด
ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก
ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุทีมีคาร์ไบด์
ใช้เอโซไดคาร์โบนาไมลด์เป็นสารเติมแต่งในพลาสติกและยาง
ใช้เอทาโนลามายในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
ดูแลจัดการดอกไม้
ดูแลจัดการสัตว์ทดลอง
เตรียมมันฝรั่งโดยใช้ผงเมตาไบซัลไฟต์
เตรียมสลัดผลไม้โดยใช้สารละลายของเอนไซม์ (เพกติเนสและกลูคาเนส)
ทำความสะอาดขนสัตว์ด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของเอมีน
ทำงานกับไม้ที่มีสารก่อภูมิแพ้ และ สูดดมฝุ่น
ทำงานในส่วน potroom ของโรงหลอมอลูมิเนียม
ทำงานเป็นคนทำพื้นซีเมนซึ่งสัมผัสกับเกลือโครเมต
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือครูสอนว่ายน้ำกรณีสระน้ำในร่ม
ทำภาพสีด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของเอมีน
ทำโลหะแผ่นที่มีโครเมียม
ทำโลหะแผ่นที่มีนิกเกิล
บด ผสม หรือ ชั่งน้ำหนัก สีย้อม หรือ ใช้สีย้อมกับสิ่งทอ
ประกอบผลิตภัณฑ์โดยใช้กาวไซยาโนอะคริเลต
ผลิตไขมุกจากหอย
ผลิตตะกั่วบัดกรีสำเร็จรูป ที่ผสมด้วยยางสนแล้ว
ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีสารแคปตาโฟ
ผลิตแม่พิมพ์ในโรงหล่อโดยใช้ MDI เฟอฟูริล แอลกอฮอล์ หรือสารบ่มประเภทเอมีน
ผลิตเส้นไหม (การเลี้ยงไหม)
ผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุคาร์ไบด์
ผลิตไอโซเทียโซลีนโนน
ผสมและใช้สารยึดติดกระดูก
ผสมส่วนผสมตามสูตร ห่อแบบ หรือบ่มเรซินเพื่อผลิตวัสดุประกอบที่มีความล้ำหน้า
ผสมหรือบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
พลาสติกร้อน ประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีเอทิลีน หรือโพลีโพรพิลีน
ย้อมหรือฟอกสีผม หรือใช้เอทาโนลามีนในกิจกรรมเกี่ยวกับความงาม
สูดดมเชื้อรา aspergillus ในขนม โรงกลั่นน้ำตาลหัวบีต หรือ โรงงานชีวเทคโนโลยี
สูดดมราดำที่ขึ้นบนขนมปังในเหมืองถ่านหิน
สูดดมละอองลอยชีวภาพในบ้าน โรงเรียน หรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากแมลง ในอาหารปลาหรือเยื่อตกปลา
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากแมลงในห้องปฏิบัติการ
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากเห็บไรในขณะที่ทำไร่ หรือดูแลจัดการเมล็ดข้าวหรือแป้ง
สูดดมเห็บขากพืช (คนงานเรือนกระจก) หรือราจากโคลนหรือน้ำหลั่งจากสัตว์ (นักจุลชีววิทยา)
ให้ความร้อน หรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับอัลลอยของโคบอลต์
ให้ความร้อน หรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับอัลลอยของโครเมียม
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735620
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546