สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: กาฬโรค (Plague)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
เขียวคล้ำเฉียบพลัน
คลื่นไส้อาเจียน
คอหอยอักเสบ
เจ็บหน้าอก
ช็อก
ตับโต
ตุ่มหนอง(เล็ก)
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดท้อง
ปวดศีรษะ
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ผลการตรวจการทำงานของไตไม่ปกติ
ผื่นนูน
เพ้อ
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะเงียบงันและโคม่า
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
เลือดออกได้ง่าย
เลือดออกเป็นจุดหรือเป็นหย่อม
หลอดน้ำเหลืองอักเสบ
หัวใจเต้นเร็ว
หายใจลำบากเฉียบพลัน
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (การหายใจ หรือการสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
ทำงานในอาคารที่ชุกชุมไปด้วย หนู เห็บ หมัด หรือ ไร
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293175
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546