สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กลืนลำบาก
การมองเห็นบกพร่อง
การไม่ประสานกัน
เกร็งหลังแอ่น
คลื่นไส้อาเจียน
ควารู้สึกสัมผัสเพี้ยน
คอแข็ง
ชัก
ประสาทหลอน
ปวดแขนขา
ปวดศีรษะ
เพ้อ
ภาวะเงียบงันและโคม่า
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
ภาวะหลั่งน้ำลายมาก
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
มีไข้
สับสน
หงุดหงิด
เหงื่อออกมาก
อ่อนเพลีย
อัมพาต
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลจัดการสกั้ง แรคคูน ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สัตว์กินเนื้ออื่นๆ หรือสัตว์คล้ายหนูยักษ์ที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293201
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546