สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คลื่นไส้อาเจียน
คอหอยอักเสบ
ดีซ่าน
ติดเชื้อที่ผิวหนัง
ตุ่มหนอง(เล็ก)
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ
ปวดศีรษะ
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ผื่นนูน
ผื่นผิวหนัง
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
มีไข้
มีตุ่มพองที่ผิวหนัง
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ลมพิษ
เลือดออกเป็นจุดหรือเป็นหย่อม
หลอดน้ำเหลืองอักเสบ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการหนูทดลองที่ติดเชื้อ
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293284
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546