สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคซิลิโคสิส หรือโรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า แบบเฉียบพลัน (Silicosis, acute)
กลุ่มโรค: โรคปอดผิดปกติเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบหรือเป็นแผล (Interstitial Lung Disease)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: กึ่งเฉียบพลัน (Subacute)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย:
1. มีรายงานโรคซิลิโคสิสครั้งแรกในประเทศไทยในผู้ป่วยชาย อายุ 27 ปี เป็นกรรมกรเหมืองแร่วุลแฟรม ต.ปิล๊อก จ.กาญจนบุรี ต่อมาพบผู้ป่วยซิลิโคสิสจำนวนหนึ่งจากคนงานสร้างเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และเขื่อนภูมิพล จ. ตาก ต่อมานายแพทย์ธาดา และคณะ ได้รายงานผู้ป่วยซิลิโคสิส 5 ราย จากคนงานเหมืองฟลูออไรด์ ต.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ต่อมาพบผู้ป่วยซิลิโคสิสจำนวนมากเป็นกรรมกรเหมืองแร่วุลแฟรมที่ ต.เขาศูนย์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2515 พบผู้ป่วยที่เข้าได้กับโรคซิลิโคสิส และวัณโรคร่วมด้วยจำนวนมากในคนทำครกหิน จ.พะเยา ปี 2538 พบอาการเข้าได้กับโรคซิลิโคสิสในคนทำครกหิน จ.พะเยา จำนวน 61 ราย (ร้อยละ 9.0) และวัณโรคปอดจำนวน 13 ราย(ร้อยละ 1.9)  ปี 2540 ผลการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาพบว่า อัตราความชุกของการเกิดโรคซิลิโคสิสในครู 21.3%(พบ 10 คน จากครูทั้งหมด 47 คน) ปี 2544 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพมีคนงานที่ได้รับภาพรังสีฟิล์มใหญ่ 4,572 คน พบวัณโรคปอด 17 คน ซิลิโคสิส 84 คน วัณโรคร่วมกับซิลิโคสิส 2 คน

แหล่งอ้างอิง: สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมhttp://www.hiso.or.th/hiso/analystReport/picture/5_lesson3.doc และโรคปอดฝุ่นหินทราย(โรคซิลิโคสิส)  กองอาชีวอนามัย  กรมอนามัย  กระทรวงสารธารณสุข, สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนักลด
บิดงอ
ปอดบวมน้ำ
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้ผลขัดที่มีส่วนประกอบของซิลิกาหรือซิลิกอนคาร์ไบด์
บดหรือตัด กระเบื้อง คอนกรีต อิฐ หรือหินขัด
บรรทุกหรือเทหินที่เต็มไปด้วยฝุ่น กรวด หรือทราย
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผง/หินซิลิกา หรือแร่ธาตุที่จะพัฒนาเป็นเส้นใยได้ชนิดอื่นๆ
ระเบิด เจาะ ย้าย หรือบด หิน คอนกรีต หรืออิฐ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Silica, crystalline
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800364
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546