สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คลื่นไส้อาเจียน
ท้องผูก
ท้องร่วง
น้ำหนักลด
ปวดท้อง
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
มีไข้
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเลือดปนมาในอุจจาระ
มีเสียงแซมหายใจ
เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสูง
รอยโรคลักษณะคืบเลื้อยที่ผิวหนัง
ลมพิษ
ล้า
หายใจมีเสียงหวีดหวือ
หายใจลำบากเฉียบพลัน
อ่อนเพลีย
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
สัมผัส (เท้าเปล่า) ดินที่ปนเปื้อนในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
สัมผัสกับสุนัขหรือแมว (สัมผัสปาก-อุจจาระ)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Hypersensitivity pneumonitis antigens
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293328
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546