สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: TMA HP
กลุ่มโรค: โรคปอดอักเสบชนิด Hypersensitivity (Hypersensitivity Pneumonitis)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้สารประกอบแอนไฮไดร์ในการผลิตเคมีภัณฑ์
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Trimellitic anhydride
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48307499
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546