สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรควัณโรค (Tuberculosis)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ก้อนในช่องท้อง
การมองเห็นบกพร่อง
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
เจ็บหน้าอก
ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดโต
ตับโต
น้ำหนักลด
บิดงอ
ปวดแขนขา
ปวดท้อง
ปวดหลังส่วนล่าง
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน
ปัสสาวะมีหนอง
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีก้อนเล็ก ๆ ขึ้นบนผิวหนัง
มีไข้
มีปุ่มเล็กที่ผิวหนังและใต้ผิวหนัง
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเลือดปนมาในอุจจาระ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
หายใจลำบากเฉียบพลัน
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลผู้ป่วย (ติดเชื้อในอากาศ หยดน้ำ)
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824816
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546