สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - ปานกลาง (Acute-Moderate)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
คลื่นไส้อาเจียน
คอหอยอักเสบ
ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดโต
ตับโต
ท้องร่วง
น้ำหนักลด
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดท้อง
ปวดศีรษะ
ปวดหลังส่วนล่าง
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปัสสาวะมีหนอง
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ผื่นนูน
ผื่นผิวหนัง
เพ้อ
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ลมพิษ
ล้า
เลือดออกได้ง่าย
หลอดน้ำเหลืองอักเสบ
หัวใจเต้นช้า
หายใจลำบากเฉียบพลัน
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
เหงื่อออกมาก
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
ทำงานในพื้นที่ที่มีเห็บ หมัด ชุกชุม
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
รวบรวมฝุ่นในฟาร์มที่ปนเปื้อนด้วยแบคทรีเรียฟรานซิสเซลลา ทูลาเรนซิส
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293155
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546