สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คลื่นไส้อาเจียน
คอหอยอักเสบ
ชัก
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดแขนขา
ปวดศีรษะ
ปวดหลังส่วนล่าง
ปากอักเสบ
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ
มีไข้
มีตุ่มพองที่ผิวหนัง
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
หัวใจเต้นช้า
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293228
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546