สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กล้ามเนื้อกระตุก
การไม่ประสานกัน
คลื่นไส้อาเจียน
ควารู้สึกสัมผัสเพี้ยน
คอแข็ง
คอหอยอักเสบ
ชัก
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะเงียบงันและโคม่า
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
มีไข้
เยื่อจมูกอักเสบ
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
เลือดออกได้ง่าย
สั่น
สับสน
อ่อนเพลีย
อัมพาต
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในพื้นที่ที่มีเห็บ หมัด ชุกชุม
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293072
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546