สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
กลุ่มโรค: โรคทางเดินหายใจ (Airway Disease)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: กึ่งเฉียบพลัน (Subacute)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ปอดขยายเกิน
ปอดบกพร่องเชิงอุดกั้น
ปอดบกพร่องเชิงอุดกั้น/ขยายตัว
หายใจมีเสียงหวีดหวือ
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในไซโล 1-10 วันหลังจากที่ใส่ของจนเต็ม
ทำงานกับสารเคมีที่เป็นพิษที่สามารถหกรั่วไฟลหรือระบายออกมาได้
ทำงานในพื้นที่ปิด
ทำงานในโรงงานทำข้าวโพดคั่วสำเร็จรูปที่ใช้ไดอะซิทิลในการแต่งรสชาติ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Ammonia
Bis(2-chloroethyl)sulfide
Chlorine
Diacetyl
Hydrogen bromide
Hydrogen chloride
Hydrogen fluoride
Hydrogen sulfide
Methyl isocyanate
Nitrogen dioxide
Ozone
Phosgene
Sulfur dioxide
Thionyl chloride
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291323
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546