สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคแมวข่วน (Cat-scratch disease)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - ปานกลาง (Acute-Moderate)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การมองเห็นบกพร่อง
การไม่ประสานกัน
คอแข็ง
คอหอยอักเสบ
ชัก
ตับโต
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ผื่นนูน
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
โรคเส้นประสาท
ล้า
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291174
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546