สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: African Trypanosomiasis
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการเดินทาง (Infection, Travel)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: กึ่งเฉียบพลัน (Subacute)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กล้ามเนื้อกระตุก
การมองเห็นบกพร่อง
การไม่ประสานกัน
ความสามารถในการพูดบกพร่อง
คอแข็ง
ง่วง
ชัก
ตับโต
น้ำหนักลด
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ
ปวดศีรษะ
ปอดบวมน้ำ
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ผื่นนูน
ผื่นผิวหนัง
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะเงียบงันและโคม่า
ภาวะเลือดจาง
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
มีปุ่มเล็กที่ผิวหนังและใต้ผิวหนัง
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
ไม่มีสมาธิ
รอยโรคลักษณะวงแหวนที่ผิวหนัง
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
สั่น
หงุดหงิด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291218
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546