สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: Coccidioidomycosis
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: กึ่งเฉียบพลัน (Subacute)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การมองเห็นบกพร่อง
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
คอแข็ง
คอหอยอักเสบ
เจ็บหน้าอก
ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดโต
ติดเชื้อที่ผิวหนัง
ตุ่มหนอง(เล็ก)
น้ำหนักลด
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ
ปวดศีรษะ
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ผื่นนูน
ผื่นผิวหนัง
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
ภาวะเลือดจาง
มีก้อนเล็ก ๆ ขึ้นบนผิวหนัง
มีไข้
มีปุ่มเล็กที่ผิวหนังและใต้ผิวหนัง
มีปุ่มเล็กปุ่มเดียวหรือหลายปุ่ม
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสูง
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
หายใจลำบากเฉียบพลัน
เหงื่อออกมาก
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ไถ่ ขุด เจาะ ดินในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291302
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546