สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: American Trypanosomiasis
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการเดินทาง (Infection, Travel)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: กึ่งเฉียบพลัน (Subacute)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กลืนลำบาก
คอแข็ง
ชัก
ตับโต
ท้องผูก
ปวดศีรษะ
ปอดบวมน้ำ
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
มีปุ่มเล็กที่ผิวหนังและใต้ผิวหนัง
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
โรคเส้นประสาท
หมดสติชั่วคราว
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291345
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546