สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: CWP, complicated
กลุ่มโรค: โรคปอดผิดปกติเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบหรือเป็นแผล (Interstitial Lung Disease)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนักลด
บิดงอ
ปอดบกพร่องเชิงขยายตัว
ปอดบกพร่องเชิงอุดกั้น/ขยายตัว
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
มีปุ่มเล็กปุ่มเดียวหรือหลายปุ่ม
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อระหว่างถุงลม
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
ล้า
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
สกัดถ่านหิน
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Coal dusts
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800392
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546