สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคคอตีบ (Diphtheria)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กลืนลำบาก
การมองเห็นบกพร่อง
เขียวคล้ำเฉียบพลัน
คลื่นไส้อาเจียน
ความสามารถในการพูดบกพร่อง
ควารู้สึกสัมผัสเพี้ยน
คอหอยอักเสบ
ติดเชื้อที่ผิวหนัง
ตุ่มหนอง(เล็ก)
ปวดศีรษะ
ปอดบวมน้ำ
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
ภาวะเลือดจาง
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
มีไข้
มีแผลเปื่อยที่จมูก
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
เยื่อจมูกอักเสบ
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
โรคเส้นประสาท
เลือดกำเดาไหล
เลือดออกได้ง่าย
หายใจลำบากเฉียบพลัน
อ่อนเพลีย
อัมพาต
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลผู้ป่วย (ติดเชื้อในอากาศ หยดน้ำ)
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293224
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546