สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: Echinococcosis
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ก้อนในช่องท้อง
การมองเห็นบกพร่อง
คลื่นไส้อาเจียน
เจ็บหน้าอก
ดีซ่าน
ตับโต
น้ำหนักลด
ปวดท้อง
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
มีไข้
เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสูง
ลมพิษ
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
สัมผัสกับสุนัขหรือแมว (สัมผัสปาก-อุจจาระ)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293307
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546