สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคเท้าช้าง (Filariasis)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการเดินทาง (Infection, Travel)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - ปานกลาง (Acute-Moderate)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คลื่นไส้อาเจียน
ติดเชื้อที่ผิวหนัง
ปวดแขนขา
ปวดศีรษะ
ปวดหลังส่วนล่าง
ปัสสาวะมีโปรตีน
ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
มีไข้
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสูง
โรคปุ่มน้ำเหลือง
หลอดน้ำเหลืองอักเสบ
หายใจมีเสียงหวีดหวือ
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293181
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546