สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
คลื่นไส้อาเจียน
เจ็บหน้าอก
ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดโต
ติดเชื้อที่ผิวหนัง
ตุ่มหนอง(เล็ก)
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ปวดหลังส่วนล่าง
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปากอักเสบ
ปุ่มน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
มีปุ่มเล็กที่ผิวหนังและใต้ผิวหนัง
มีแผลเปื่อยที่จมูก
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
หลอดน้ำเหลืองอักเสบ
หายใจลำบากเฉียบพลัน
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293288
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546