สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
กลุ่มโรค: พิษเรื้อรัง (Chronic Poison)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ
ภาวะเลือดจาง
มีไข้
เลือดออกได้ง่าย
เลือดออกเป็นจุดหรือเป็นหย่อม
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้เบนซีนในการผลิตผลิตภัณฑ์
ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถังน้ำมันรถหรือน้ำมันเครื่องบิน
สูดดมไอระเหยของปิโตรเลียมที่มี่เบนซิน
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Radiation, ionizing
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291267
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546