สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - ปานกลาง (Acute-Moderate)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คลื่นไส้อาเจียน
ดีซ่าน
ตับโต
ท้องผูก
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ
ปวดท้อง
ปวดศีรษะ
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ภาวะเงียบงันและโคม่า
มีไข้
โรคเส้นประสาท
ลมพิษ
ล้า
เลือดออกได้ง่าย
หัวใจเต้นช้า
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A
ดูแลผู้ป่วย (ติดเชื้อทางอุจจาระ-ปาก)
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293150
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546