สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการเดินทาง (Infection, Travel)

ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)

พิษเฉียบพลัน (Acute Poison)

พิษเรื้อรัง (Chronic Poison)

มะเร็ง, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Cancer, Occupational)

โรคทางเดินหายใจ (Airway Disease)

โรคปอดผิดปกติเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบหรือเป็นแผล (Interstitial Lung Disease)

โรคปอดอักเสบชนิด Hypersensitivity (Hypersensitivity Pneumonitis)

โรคผิวหนัง (Skin Disease)

อาการพิษ, โลหะหนัก (Poisoning, Heavy Metal)

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800418
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546