สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Electric Power Generation)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การขนส่ง/สาธารณูปโภค (Transportation/Utilities)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
42725997
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546