สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: บริการทำความสะอาด (ภายในอาคาร เครื่องบิน รถไฟ หน้าต่าง ฯลฯ) (Janitorial Services)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การบริการ (Services)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้คลอรามาย-ที สำหรับการทำความสะอาด หรือการฆ่าเชื้อโรค
ใช้เอทาโนลามายในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43777184
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546