สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: ตลาดค้าเนื้อ (Meat Markets)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การค้าปลีก (Retail Trade)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จาก นม ไข่ หรือ ของเหลวจากสัตว์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43784404
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546