สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: โรงเพาะชำและการผลิตต้นไม้ (Nursery and Tree Production)
กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรกรรม/ป่าไม้/ประมง (Agriculture/Forestry/Fishing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จากพืช
ฉีดพ่นคลอโรทาโลนิล หรือเตตราเมทรีน (ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช)
ใช้คาร์บอนไดซัลไฟต์เป็นสารรมควัน
ดูแลจัดการดอกไม้
ผสมหรือใช้สารออกาโนฟอสเฟต หรือทำงานในพื้นที่หลังจากที่มีการใช้
สูดดมฝุ่นของดินในเรือนกระจกที่มีราซ้ำ ๆ
สูดดมเห็บขากพืช (คนงานเรือนกระจก) หรือราจากโคลนหรือน้ำหลั่งจากสัตว์ (นักจุลชีววิทยา)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43979384
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546