สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ (Other Commercial Printing)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การผลิต (Manufacturing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้โครเมตหรือไดโครเมตในการพิมพ์
ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43740382
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546