สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การผลิตสัตว์ (ANIMAL PRODUCTION)
กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรกรรม/ป่าไม้/ประมง (Agriculture/Forestry/Fishing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จาก นม ไข่ หรือ ของเหลวจากสัตว์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้มาจากแมลง
ดูแลจัดการสัตว์ทดลอง
ผลิตเส้นไหม (การเลี้ยงไหม)
สูดดมฝุ่นในอาคารปศุสัตว์ปิด
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหญ้า อาหารสัตว์ กองฟาง หรือเมล็ดข้าว ที่เก่าเป็นรา
สูดดมละอองลอยชีวภาพจากมูลนกซ้ำ ๆ
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากแมลง ในอาหารปลาหรือเยื่อตกปลา
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากเห็บไรในขณะที่ทำไร่ หรือดูแลจัดการเมล็ดข้าวหรือแป้ง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023085
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546