สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การหล่อโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก (ยกเว้นแบบฉีด) (Other Nonferrous Foundries (except Die-Casting))
กลุ่มอุตสาหกรรม: การผลิต (Manufacturing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบอริลเลียม
หลอมหรือหล่อตะกั่ว
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43784376
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546