สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Preparation Manufacturing)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การผลิต (Manufacturing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดฝุ่นซิลเลียม
ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จาก นม ไข่ หรือ ของเหลวจากสัตว์
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยสารฆ่าเชื้อหรือความร้อนสูง
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยเอทาลีนออกไซด์
ดูแลจัดการสัตว์ทดลอง
ผสมหรือบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
สูดดมเชื้อรา aspergillus ในขนม โรงกลั่นน้ำตาลหัวบีต หรือ โรงงานชีวเทคโนโลยี
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785891
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546