สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: ห้องปฏิบัติการทางภาพถ่าย (ยกเว้นประเภท 1 ชั่วโมง) (Photofinishing Laboratories (except One-Hour))
กลุ่มอุตสาหกรรม: การบริการ (Services)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ทำภาพสีด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของเอมีน
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43511236
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546