สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การพิมพ์และกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ (PRINTING AND RELATED SUPPORT ACTIVITIES)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การผลิต (Manufacturing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ฉีดพ่นสีหรือสีเคลือบที่มีส่วนประกอบของเม็ดสีแคดเมียม
ใช้โครเมตหรือไดโครเมตในการพิมพ์
ใช้นอร์มัลเฮกเซนเป็นสารทำละลายในกาว หมึก สารเคลือบ หรือสารล้างไขมัน
ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก
ทำภาพสีด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของเอมีน
ทำโลหะแผ่นที่มีแคดเมียม
ทำโลหะแผ่นที่มีโครเมียม
ทำโลหะแผ่นที่มีนิกเกิล
ให้ความร้อน คุมเครื่องจักร หรือ ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ตะกั่ว
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819543
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546