สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: ผู้ค้าส่งวัสดุรีไซเคิล (Recyclable Material Merchant Wholesalers)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การค้าส่ง (Wholesale Trade)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงเศษโลหะที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว แคดเมียม เบอริลเลียม หรือปรอท
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48307363
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546