สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การเตรียมดิน การปลูกต้นไม้ และการเพาะปลูก (Soil Preparation, Planting, and Cultivating)
กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรกรรม/ป่าไม้/ประมง (Agriculture/Forestry/Fishing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ฉีดพ่นคลอโรทาโลนิล หรือเตตราเมทรีน (ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช)
ใช้คาร์บอนไดซัลไฟต์เป็นสารรมควัน
ผสมหรือใช้สารออกาโนฟอสเฟต หรือทำงานในพื้นที่หลังจากที่มีการใช้
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
44033213
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546