สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม

การก่อสร้าง (Construction)

การขนส่ง/สาธารณูปโภค (Transportation/Utilities)

การค้าปลีก (Retail Trade)

การค้าส่ง (Wholesale Trade)

การทำเหมือง (Mining)

การบริการ (Services)

การบริหารรัฐกิจ (Public Administration)

การผลิต (Manufacturing)

เกษตรกรรม/ป่าไม้/ประมง (Agriculture/Forestry/Fishing)

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293161
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546