สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: คนงานทำความสะอาดอาคาร (ยกเว้นคนรับใช้และแม่บ้าน) (Janitors & Cleaners, Except Maids & Housekeeping Cleaners)
กลุ่มอาชีพ: การทำความสะอาดและการควบคุมแมลง (Cleaning & Pest Control)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้คลอรามาย-ที สำหรับการทำความสะอาด หรือการฆ่าเชื้อโรค
ใช้เอทาโนลามายในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยสารทำละลาย
ทำงานในอาคารที่ชุกชุมไปด้วย หนู เห็บ หมัด หรือ ไร
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321645
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546