สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: คนงานเคลื่อนย้ายวัสดุ อื่นๆ ทั้งหมด (Material-Moving Workers, All Other)
กลุ่มอาชีพ: การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Moving)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
บรรทุกหรือเทหินที่เต็มไปด้วยฝุ่น กรวด หรือทราย
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48431631
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546