สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: วิศวกรดำเนินงาน และ ผู้ควบคุมเครื่องมือก่อสร้างอื่นๆ (Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators)
กลุ่มอาชีพ: การก่อสร้าง (Construction)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
บรรทุกหรือเทหินที่เต็มไปด้วยฝุ่น กรวด หรือทราย
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48307510
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546