สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ผู้ดูแล ผู้คุมเดินเครื่อง และผู้ติดตั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Goods Machine Setters, Operators and Tenders)
กลุ่มอาชีพ: การผลิตเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Production)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก
พลาสติกร้อน ประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีเอทิลีน หรือโพลีโพรพิลีน
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804795
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546