สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ผู้คุมเครื่องพิมพ์ (Printing Machine Operators)
กลุ่มอาชีพ: การพิมพ์ (Printing)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้โครเมตหรือไดโครเมตในการพิมพ์
ใช้นอร์มัลเฮกเซนเป็นสารทำละลายในกาว หมึก สารเคลือบ หรือสารล้างไขมัน
ใช้สารทำละลายในการพิมพ์ (ทำเพลต หรือการใช้หมึกที่มีสารทำละลายเป็นส่วนประกอบหลัก)
ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแคดเมี่ยม
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824984
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546