สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น (Separating, Filtering, Clarifying, Precipit. & Still Machine Operators)
กลุ่มอาชีพ: การผลิตเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Production)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของยางการ์ (พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง)
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของเอนไซม์ทางชีวภาพ
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จาก นม ไข่ หรือ ของเหลวจากสัตว์
ใช้โครเมตหรือไดโครเมตในการฟอกหนัง
ใช้เบนซีนในการผลิตผลิตภัณฑ์
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ทำความสะอาดขนสัตว์ด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของเอมีน
ทำงานในโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษเป็นเวลาหลายปี ซึ่งสัมผัสกับก๊าซที่ระคายเคืองจำนวนมากซ้ำ ๆ
บด ผสม หรือ ชั่งน้ำหนัก สีย้อม หรือ ใช้สีย้อมกับสิ่งทอ
ผลิตตะกั่วบัดกรีสำเร็จรูป ที่ผสมด้วยยางสนแล้ว
ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีสารหนู
สูดดมละอองลอยชีวภาพของข้าวบาร์เลย์ที่ขึ้นราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของเนยแข็งที่มีเชื่อรากลุ่มเพนนิซิเลียมซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของเยื่อไม้ที่ขึ้นราซ้ำ ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785816
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546