สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ (Veterinarian Assistants & Laboratory Animal Caretakers)
กลุ่มอาชีพ: การผลิตพืชและปศุสัตว์ (Crop & Livestock Production)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ดูแลจัดการไก่หรือนกที่ติดเชื้อ
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการลิงมาคัสที่ติดเชื้อ
ดูแลจัดการสัตว์ทดลอง
ดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ (การสูดดม หรือสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
ดูแลจัดการหนูทดลองที่ติดเชื้อ
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อคริพตอสสโพริดิโอซิล
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A
สัมผัสกับสุนัขหรือแมว (สัมผัสปาก-อุจจาระ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291150
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546