สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ช่างเทคนิคเคมี (Chemical Technicians)
กลุ่มอาชีพ: วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ การศึกษา (Engineering, Sciences & Education)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้เกลือไดอะโซเนียมในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสารหรือโพลิเมอร์
ใช้เบนซีนในการผลิตผลิตภัณฑ์
ใช้สารประกอบแอนไฮไดร์ในการผลิตเคมีภัณฑ์
ผลิตผลิตภัณฑ์ตะกั่ว
ผลิตไอโซเทียโซลีนโนน
ผสมส่วนผสมตามสูตร ห่อแบบ หรือบ่มเรซินเพื่อผลิตวัสดุประกอบที่มีความล้ำหน้า
สูดดมหรือจัดการสารประกอบไนโตรเจนที่สามารถนำไปสู่โรคเมตทีโมโกบินีเมีย
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280460
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546