สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ผู้ดูแลเด็กอ่อน (Child Care Workers)
กลุ่มอาชีพ: บริการอื่นๆ (Other Service)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อคริพตอสสโพริดิโอซิล
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280442
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546