สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ครูสอนวิทยาศาตร์การเกษตร, มัธยมปลาย (Agricultural Science Teachers, Postsecondary)
กลุ่มอาชีพ: วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ การศึกษา (Engineering, Sciences & Education)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ดูแลจัดการไก่หรือนกที่ติดเชื้อ
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ (การสูดดม หรือสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
รวบรวมฝุ่นในฟาร์มที่ปนเปื้อนด้วยแบคทรีเรียฟรานซิสเซลลา ทูลาเรนซิส
สัมผัสปลาหรือหอยที่ติดเชื้อ
สัมผัสพืชที่มีหนาม เสี้ยน หรือมอสสปากัม
สัมผัสสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มที่ติดเชื้อ
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากเห็บไรในขณะที่ทำไร่ หรือดูแลจัดการเมล็ดข้าวหรือแป้ง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48431505
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546