สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ช่างไฟฟ้า (Electricians)
กลุ่มอาชีพ: การก่อสร้าง (Construction)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กำจัดหรือเปลี่ยนของเหลวในหม้อแปลงที่ปนเปื้อนสารพีซีบี
ใช้นอร์มัลเฮกเซนเป็นสารทำละลายในกาว หมึก สารเคลือบ หรือสารล้างไขมัน
ใช้โลหะบัดกรีที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันสน สังกะสีครอไรด์ หรือสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์
ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ทำงานกับสารทำละลายกาว
ย่อยสลายฟลูออโรโพลิเมอร์โดยการเชื่อม การเผา หรือการบัดกรี
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
รื้อถอนฉนวนที่มีแอสเบสทอส
ล้างคราบไขมันที่ติดโลหะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43740357
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546