สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ผู้ผสมพันธ์สัตว์ (Animal Breeders)
กลุ่มอาชีพ: การผลิตพืชและปศุสัตว์ (Crop & Livestock Production)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดฝุ่งผงเมล็ด
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ
ดูแลจัดการไก่หรือนกที่ติดเชื้อ
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการสัตว์ทดลอง
ดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ (การสูดดม หรือสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อคริพตอสสโพริดิโอซิล
รวบรวมฝุ่นในฟาร์มที่ปนเปื้อนด้วยแบคทรีเรียฟรานซิสเซลลา ทูลาเรนซิส
สัมผัสกับสุนัขหรือแมว (สัมผัสปาก-อุจจาระ)
สัมผัสสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มที่ติดเชื้อ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหญ้า อาหารสัตว์ กองฟาง หรือเมล็ดข้าว ที่เก่าเป็นรา
สูดดมละอองลอยชีวภาพจากมูลนกซ้ำ ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291224
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546