สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาชีพ
ชื่ออาชีพ: ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ (Farmers & Ranchers)
กลุ่มอาชีพ: คนงานในฟาร์ม (Farmworkers)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กวนหรือสูบสิ่งปฏิกูลเหลว หรือเข้าไปในบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล
ก่อให้เกิดฝุ่งผงเมล็ด
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จากพืช
เข้าไปในไซโล 1-10 วันหลังจากที่ใส่ของจนเต็ม
ฉีดพ่นคลอโรทาโลนิล หรือเตตราเมทรีน (ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช)
ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ
ใช้สารกำจัดแมลงกลุ่มออกาโนคลอรีน
ดูแลจัดการไก่หรือนกที่ติดเชื้อ
ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก
ดูแลจัดการสกั้ง แรคคูน ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สัตว์กินเนื้ออื่นๆ หรือสัตว์คล้ายหนูยักษ์ที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (กัด)
ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (การหายใจ หรือการสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ (การสูดดม หรือสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล)
ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ
ดูแลจัดการสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อ (กัดหรือข่วน)
ดูแลเด็กหรือสัตว์ที่ติดเชื้อคริพตอสสโพริดิโอซิล
ไถ่ ขุด เจาะ ดินในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
ทำงานในพื้นที่ที่มีเห็บ หมัด ชุกชุม
ทำงานหรือว่ายน้ำในน้ำที่มีการปนเปื้อน (การสัมผัสทางผิวหนัง)
ผสมหรือใช้สารออกาโนฟอสเฟต หรือทำงานในพื้นที่หลังจากที่มีการใช้
รวบรวมฝุ่นของเสียจากสัตว์ฟันแทะ
รวบรวมฝุ่นจากกรงนก เล้าไก่ หรือถ้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
รวบรวมฝุ่นในฟาร์มที่ปนเปื้อนด้วยแบคทรีเรียฟรานซิสเซลลา ทูลาเรนซิส
เลื่อยหรือขัดไม้ที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารคลีโอโสด
เลื่อยหรือขัดไม้ที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารหนู
สัมผัส (เท้าเปล่า) ดินที่ปนเปื้อนในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
สัมผัสกับสุนัขหรือแมว (สัมผัสปาก-อุจจาระ)
สัมผัสผิวหนังหรือสูดดมละอองในขณะที่ใช้เพนตาคลอโรฟีนอล
สัมผัสพืชที่มีหนาม เสี้ยน หรือมอสสปากัม
สัมผัสสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มที่ติดเชื้อ
สูดดมฝุ่นในอาคารปศุสัตว์ปิด
สูดดมละอองลอยชีวภาพของชานอ้อยที่ขึ้นราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของสิ่งหมักหมม
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหญ้า อาหารสัตว์ กองฟาง หรือเมล็ดข้าว ที่เก่าเป็นรา
สูดดมสารก่อภูมิแพ้จากเห็บไรในขณะที่ทำไร่ หรือดูแลจัดการเมล็ดข้าวหรือแป้ง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291257
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546